Phương pháp giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON PYP

Kinder Academy, hiện đang là ứng viên của tổ chức tú tài quốc tế (IB), áp dụng chương trình mầm non PYP – lấy người học làm trung tâm.

Mô hình học tập được dựa trên ba nhân tố quan trọng là:

  • Người học
  • Học tập & Giảng dạy
  • Môi trường học tập

Có 6 chủ đề xuyên suốt trong chương trình bao gồm:

  1. Who we are
  2. How we express ourselves
  3. How the world works
  4. How we organize ourselves
  5. Sharing the planet
  6. Where we are in place and time

Vai trò của giáo viên

Giáo viên là nhà nghiên cứu, vai trò của người giáo viên rất đa dạng.  Cùng học tập, tham gia hoạt động với học sinh, vai trò của giáo viên luôn đóng vai trò tiên phong bên cạnh học sinh, để trẻ tự tin cùng khám phá.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

“Để xây dựng nên một ngôi trường thân yêu, xứng đáng là ngôi nhà chung cho trẻ em, giáo viên và các gia đình tụ họp thì trước hết, đó phải là nơi mang trong mình hơi thở của sự sống, cảm hứng sáng tạo, tràn đầy không khí học tập, được giao tiếp, và phát triển một cách đầy đủ”
- Loris Malaguzzi -